Contact

Als u vragen heeft over de vereniging, lid wil worden of contact zoekt met het bestuur, kunt u via het onderstaande formulier contact opnemen.

  Bestuur:

  D. Smits, Voorzitter
  H. de Vries, Secretaris
  P. Beckers, Penningmeester

  KvK 84708816

  Rek nr. NL 42 RABO 0189 1557 01

  Wie mag lid worden?

  1. Natuurlijke personen die werkzaam zijn bij een filmhuis in Nederland.
  1. Rechtspersonen die hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun vestiging in Nederland hebben en in Nederland een filmhuis exploiteren of aantoonbaar direct belang hebben bij de exploitatie van een filmhuis in Nederland.
  2. De oprichters van de vereniging.
  3. Per filmhuis kan maar 1 lid worden toegelaten.