Voor wie is de VVF?

De VVF richt zich specifiek op kleine filmhuizen en filmtheaters, die structureel maar over het algemeen niet dagelijks vertonen. Deze filmvertoners bevinden zich vooral in kleinere steden en dorpen en worden door vrijwilligers gerund. Hun vertoning én hun filmaanbod is echter professioneel. Deze filmvertoners hebben andere belangen, andere werkwijzen en begeven zich in een andere omgeving dan de bioscopen en de dagelijks vertonende grootstedelijke filmtheaters.

Wat doet de VVF?

De VVF is een kennis- en lobbyplatform voor kleinschalige filmvertoners in Nederland. De vereniging is opgericht om elkaar met raad en daad bij te staan, zonder verplichting maar vanuit hulpvaardigheid. We zetten ons in om de mooie taak en functie van de kleinschalige vertoning beter voor het voetlicht te brengen. De vereniging is dus zowel naar binnen als naar buiten gericht, beide in de positieve zin van het woord.

Waarom de VVF?

De positie van de kleinschalige vertoner wordt meer en meer bedreigd door andere verdienmodellen, door technische ontwikkelingen en soms door overheidsbeleid. Tegelijkertijd zijn er meer en meer kleine filmvertoners en brengen ze film overal waar de bezoekers zijn. Bij andere verenigingen ontbreekt het vaak aan kennis over de kleine filmvertoners, heeft men vaak hele andere problemen en heeft men andere belangen. Ook kunnen kleine vertoners vaak geen lid worden van de huidige verenigingen.

Lid worden?

Lid worden is gratis. In de ledenvergadering wordt een contributie vast gesteld per jaar.